Maandelijks archief: oktober 2016

Benjamin Fulford: October 10, 2016

Published on 10 Oct 2016

October 10, 2016
Benjamin Fulford
http://benjaminfulford.net

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

NAVO is uiterst gevaarlijk; Willem Middelkoop & Karel van Wolferen XXL

Published on 26 Jul 2016

Voel de urgentie voor een andere samenleving en doneer aan Café Weltschmerz! NL23 TRIO 0390 4379 13

“Als ik in Nederland zeg dat de NAVO wellicht de gevaarlijkste organisatie ter wereld is, wordt ik waarschijnlijk uitgelachen!
Eisenhouwer waarschuwde ooit voor de gevaren van het “military industrial congressional complex”.

Karel van Wolferen is journalist en Emeritus Hoogleraar Vergelijking Politieke en Economische Instituties aan de UVA . Hij kreeg wereldwijd bekendheid met zijn boeken: ‘The Enigma of Japanese Power’ en ‘George W. Bush and the destruction of world order’.

Eisenhouwer waarschuwde ooit voor de gevaren van het “military industrial congressional complex”, die op langere termijn de Amerikaanse democratie teniet zou doen.

Maar het systeem was inmiddels zo gewend geraakt aan de betreffende enorme geldstromen, dat deze niet alleen op gang gehouden moesten worden, maar ook voor de toekomst verzekerd blijven. Daarnaast werden de Europese troepen beschouwd als reservelegers voor Amerikaanse doelstellingen. We zien dit tot vandaag bij de inzet van de Europese legers in o.a. Afghanistan, Libanon, Syrië en Irak. De VS gebruikt de NAVO om haar politiek-geografische en economische ambities vorm te geven. Daarnaast zijn de Europese landen binnen het pact de afzetgebieden voor haar militaire producten om vervolgens als reserve legers te worden gebruikt.

Verder ook over de rol van de Neo-conservatism en Israel.

In dit extra lange gesprek een fragment van General Wesley Clarck; “The US will attack 7 countries in 5 years”

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

De illegale oorlog van Jaap de Hoop Scheffer

Bron: http://www.loyalist.nl/politiek-buitenland/de-illegale-oorlog-van-jaap-de-hoop-scheffer/
War criminal

We spraken onlangs Jaap de Hoop Scheffer nog over de oorlog in Irak. De Hoop Scheffer ontkende stellig dat deze oorlog een illegale oorlog was. Meneer de Hoop Scheffer “heeft daar zijn ‘eigen’ opvattingen over”. De man zijn ‘eigen opvattingen’, welke dat ook mogen wezen, zijn vergruisd in het Chilcot rapport. Dit rapport draagt de naam van Sir John Chilcot, de leider van het onderzoek naar de aanleidingen tot de Britse deelname aan de oorlog in Irak.
De conclusies staan haaks op Jaap de Hoop Scheffer’s ‘eigen opvattingen’ en, dat geeft een nieuwe lading aan een slechts twee minuten durend interview dat We Are Change Rotterdam in samenwerking met deze site de Hoop Scheffer heeft afgenomen. Ook de Nederlandse regering was volgens het Chilcot rapport fout. Onze toenmalige minister van buitenlandse zaken was fout omdat hij de Nederlandse steun heeft gegeven aan een slachtpartij in een soeverein land. De nasleep van die slachtpartij heeft zeker een effect op de huidige migrantenstroom en, daarmee is deze zaak nog zeker actueel.

Het was in 2003 voor het eerst sinds de tweede wereldoorlog dat de Britten een soeverein land binnenvielen. Dat kun je vergelijken met het door een burger intrappen van de voordeur van een buurtbewoner, hem aan zijn haren de straat op slepen en hem daar door zijn hoofd schieten. Dat moeten we een beetje nuanceren want, de VS heeft Saddam Hoessein niet zelf om zeep geholpen maar, heeft hem aan een woedende bevolking gegeven. Als de Russen hier zouden binnenvallen en Mark Rutte aan de Schilderswijk zouden uitleveren, dan zou zelfs onze eigen Mark waarschijnlijk een onaangename dood in het verschiet liggen. Dus, waar komt het recht vandaan de wereldbevolking te onderwerpen aan de opvattingen van Jaap de Hoop Scheffer en dergelijke trawanten?
Hoeveel mag je je bemoeien met wat er achter de privacy van de voordeur van je buren gebeurt? Vanuit een moreel perspectief kunnen wij ons nooit fysiek bemoeien met het leed dat zich binnen de soevereine grenzen van andere landen voltrekt. Wij hebben dat recht niet omdat onze eigen lei verre van schoon is en, dan wordt het zo’n debat waarin de pot de ketel verwijten maakt. Als het echt uit de hand loopt, dan moeten we mensen te hulp schieten. In dit soort gevallen zouden we de grens moeten trekken bij zaken als genociden. Verder hebben wij geen enkel recht in te grijpen in de binnenlandse zaken van een soeverein land.

Het Chilcot rapport gaat over de toedracht maar, als er wel WMD’s gevonden waren in Irak, dan was dat nog steeds geen moreel juiste reden geweest dit land binnen te vallen. De enige reden die we als internationale gemeenschap voor een invasie mogen aanvoeren is, als andere soevereine staten worden belaagd door andere landen. Zo doe je een poging de vrede te bewaren. Dat maakt de golfoorlog van 1991 een gelegitimeerde actie. De VS heeft Irak uit Koeweit verdreven en, als het precies zo gegaan is, dan heeft het alle schijn dat het bij die oorlog een legitieme actie betrof.
Daarmee is het Chilcot rapport niet onbelangrijk maar, zonder die details had de conclusie hetzelfde moeten zijn. Irak had alleen een bedreiging voor de vrede kunnen zijn door zich eerst als agressor te gedragen. Irak had eerst een land moeten aanvallen voordat de internationale gemeenschap het gedrag van de VS accordeerde. Ongeacht wat voor een wapens Hoessein in huis had, het was pas fout geweest als hij ze gebruikt had. Dit staat los van alles wat er over chemische en nucleaire wapens is afgesproken in allerhande conventies, vanuit een moreel perspectief ben je pas fout als je een ander iets aandoet dus, is het hebben van een chemisch wapen niet fout totdat het gebruikt wordt.

Het argument waarmee de VS en Groot Brittannië was een preventief argument. Irak mocht bepaalde wapens volgens eerder gemaakte afspraken niet bezitten en, dat werd gecontroleerd door twee organisaties. De VN heeft inspecteurs gestuurd om te zoeken naar wapens die enorme hoeveelheden mensen in één keer konden doden en, de VS had ook haar eigen ISG (Iraq Survey Group). De ISG kreeg informatie van de VS die niet met de VN gedeeld werd. De VS heeft in het verleden dit soort wapens namelijk aan Iraq geleverd, zodat de Iraq ze kon gebruiken in de oorlog tegen Iran. De ISG had dus meer kans gehad iets te vinden maar, Hoessein had zijn tuintje netjes aan kant en heel Irak werd afgeschuimd maar, helemaal niets werd gevonden.
Opvallend aan dit soort details is de hoeveelheid maten waarmee gemeten wordt. De VS had geen enkel probleem met het leveren van chemische wapens maar, jaren na dato verbieden ze hun voormalig handelspartner diezelfde wapens te bezitten. Je mag dus schijnbaar van alles kopen, als je het maar niet bezit. Dit is een situatie gelijk aan door Kafka beschreven toestanden en, daarmee wordt eens te meer duidelijk dat de reden voor een oorlog met Irak in elkaar geknutselde leugens waren. Die oorlog moest er komen.

Dat maakt van al die Bobo’s ordinaire leugenaars. Dat was al te zien aan Jaap de Hoop Scheffer omdat hij niet over het raffinement van Tony Blair beschikt. Blair weet nog de gehele waarheid van het rapport volledig te negeren en zegt dat als hij diezelfde informatie nu zou krijgen voorgelegd, hij precies hetzelfde zou handelen. Verder gooit hij daar nog een dikke laag slijm overheen door te blijven applaudisseren voor de militairen die zo’n lastige taak hadden gekregen. De Hoop Scheffer ziet het allemaal simpelweg ‘anders’. Hij is de expert dus, iedereen die een bescheiden clustertje hersencellen aan dit verhaal spendeert, beschikt niet over genoeg nuance.
Dat de carrière van onze eigen Jaap internationale vleugels nam, lijkt een beloning voor zijn woorden van steun aan de VS voor deze illegale oorlog. Jaap had bewezen ‘one of the good guys’ te zijn en daarom heeft het de schijn dat hij daarom een hele tijd secretaris generaal van de NAVO mocht zijn. Uiteraard kunnen we ons hier alleen baseren op aannames en heeft Jaap misschien gewoon een brief aan de NAVO geschreven. In zo’n brief kan hij natuurlijk hebben verteld, dat hij over de gevraagde plooibaarheid beschikt om stilletjes en zonder tegenstribbelen met hele legers soevereine landen te belegeren. Jaap kan opdrachten uitvoeren en heeft zich in het recente verleden bewezen als een loyale collega die iets gelegen is aan de ‘goede zaak’.

Het is jammer dat de discussie over de oorlog in Irak gevoerd moet worden op basis van een ongeldige inhoud. De vraag had niet mogen zijn of Hoessein de beschikking had over die wapens maar, of hij ze toen gebruikt heeft tegen andere soevereine landen. Irak is niet aangevallen omdat het zo’n gevaarlijk land was. Irak is niet aangevallen omdat het wel genocide pleegde op de Koerden. Irak is aangevallen omdat dit tot een groter plan behoorde. Men zag in de WMD’s een geldig excuus voor een invasie. Die dingen waren ooit geleverd dus, er was een kans dat ze gevonden zouden worden. Dan had Irak eerder gemaakte afspraken geschonden en daarmee de ellende over zichzelf afgeroepen.
Na de tweede wereld oorlog heeft de VS het middenoosten niet meer met rust gelaten. In 1953 moest de regering van Mosaddegh er al aan geloven. De Sjah kwam terug en daarmee de staatsterreur in Iran. Mensen verdwenen, werden gemarteld en onderdrukt zoals veel koningshuizen dat doen en uiteindelijk heeft de religie een einde gemaakt aan het Perzische rijk van de Sjah. Religieuze radicalisering leek bescherming te bieden tegen het imperialistische westen.

Ayatollah Khomeini kwam in 1979 aan de macht en raakte in 1980 in oorlog met het door het westen gesteunde Irak van Hoessein. Dit was een poging om meer invloed te hebben op beide landen. Ondanks dat deze oorlog werd gepresenteerd als een veldslag tussen de Soennieten van Hoessein en de hoofdzakelijk Sjiitische bevolking van Iran, was het weinig meer dan de behoefte van meer westerse invloed in het middenoosten. Een eenvoudige ‘verdeel en heers’ tactiek, waarin landen steeds verder verzwakken en de zittende regimes ten prooi vallen aan infiltratie van buitenaf.
Het hele middenoosten moet kapot om daar uiteindelijk rust en vrede te kunnen brengen onder westerse voorwaarden. Dit alles alleen om ook deze mensen in een stramien van de bank te dwingen, die bank die bezit heeft genomen van het westen en in het middenoosten zo lastig kan aarden. Dat dit ten koste gaat van miljoenen levens, daar kijkt niemand van op. Oorlogsmisdadigers als Tony Blair en George W Bush hebben die oorlog aangejaagd en onze eigen Jaap heeft de Nederlandse steun hieraan gegeven.

Tot zover het relaas over goed en fout. We kunnen zonder constateren Chilcot zelf al constateren dat de opgegeven redenen voor die oorlog nooit legitiem waren. Ongeveer een miljoen mensen zijn aan deze oorlog overleden en nog een miljoen is verdwenen. Die mensen zijn gevlucht, ontvoerd en vermoord, zonder dat iemand met zekerheid kan zeggen wat er met ze is gebeurd. Jaap de Hoop Scheffer vond deze oorlog een uitstekend idee en niemand sprak zo hard tegen dat die stem in het internationale politieke toneelzijn weerklank vond.
Dat zegt iets over onze ‘gekozen’ bewindslieden. Het zegt iets over het Nederlandse regeringen en de Europese gemeenschap die zich op de borst klopt met de vrede op Europese bodem. Dat we mensen en materieel inzetten in andere delen van de wereld om daar miljoenen mensen af te slachten, dat valt buiten de te publiceren EU-argumentatie. Als Jaap de Hoop Scheffer zoveel aversie en angst jegens Vladimir Putin uit, dan ben je geneigd je vertrouwen en loyaliteit richting Rusland te transponeren. Iedere vijand van Jaap de hoop Scheffer moet bijna wel een vriend van de rechtvaardigheid zijn.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Waarom zit ‘Russofobie Jaap de Hoop Scheffer’ nog niet in een inrichting.

Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

(door WeAreChange Rotterdam en ondersteunt door onze redactie)

Jan Peter Balkenende ‘Christelijke’ Balkenende laat trots zijn ‘Pooiers- Bolide’ zien aan ‘Gay-Rutte’.

AMSTERDAM-NOIR-Op 28 juni tijdens de Ultra reactionaire European Council on Foreign Relations sprak gastinterviewer Norbert van ‘Loyalist.nl‘ met ‘Jaap de Hoop Scheffer’, voormalig secretaris-generaal van de NAVO en minister van Corrupte Buitenlandse zaken in het Misdadige kabinet Balkenende I. Balkenende scheurt sindsdien met een kleine maar stijve banaan in zijn broek in zijn Porsche “Kuttenvanger” over de Nederlandse wegen. In die zin is hij een groter gevaar voor jonge meisjes dan Poetin.

View original post 244 woorden meer

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

IT’S OVER: Hillary’s ISIS Email Just Leaked & It’s Worse Than Anyone Could Have Imagined…

Bron: http://endingthefed.com/its-over-hillarys-isis-email-just-leaked-its-worse-than-anyone-could-have-imagined.html

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Oorlog: WO III is al begonnen… 3 oktober 2016 – Door Guido J.

WantToKnow.nl

Bron:

WO III is al begonnen…

x

the mind

x

x

x

x

WO-III is al begonnen..!

2016 © Arend Zeevat/deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

De tijd waar wij nu in leven is op alle mogelijke manieren als een eindtijd te zien. Vele historisch bepaalde en kunstmatig geschapen problemen lijken zich naar een climax te bewegen. Op het geopolitieke vlak zijn er op verschillende plaatsen in de wereld politiek-militaire brandhaarden gecreëerd, die wachten op een passende trigger om gezamenlijk tot volledige ontbranding te komen en de gehele wereld in brand te zetten. Wanneer men enigszins de berichtgeving volgt, in met name de nieuwe media, dan krijgt men een helder beeld van wat er zich op de achtergrond van de wereldpolitiek afspeelt. De uiterlijke gebeurtenissen lijken een onsamenhangend, verwarrend en veelal ook overweldigend geheel te zijn.

Zij die de vaste patronen die gevolgd worden door de machthebbers hebben leren doorzien, weten waar men naar toe werkt. Het scheppen van verwarring, chaos en ontmenselijking blijkt een vast bestanddeel te zijn van het spel dat gespeeld wordt. Dit alles met als doel om  te voorkomen dat mensen een geestelijk evenwicht en innerlijke vrede vinden. Mensen die verward zijn, zijn meestal angstig en onzeker en daarom juist in sterke mate te beïnvloeden en te manipuleren.

Het gaat hier dus om een oorlog tegen de menselijke geest en ziel!
Dit gegeven mag duidelijk maken dat de satanische krachten, die ónze wereld tot hun speeltuin hebben gemaakt, het als doel hebben gesteld om de geestelijk scheppende krachten die in ieder van ons aanwezig zijn te willen roven en voor hun eigen agenda aan willen wenden. They Want Your Soul! Ooit heb ik een artikelenreeks over dit onderwerp geschreven voor Argusoog, maar deze is met het ter ziele gaan van die eens belangrijke Nederlandse nieuwe mediasite van het internet verdwenen. Met het ter ziele gaan van mijn externe harde schijf, ben ik het zelf ook kwijtgeraakt. De essentie van die artikelenreeks heb ik echter ook in andere artikelen verwerkt.

Daar bovenstaande met name door een Khazaars Joodse agenda wordt geïnspireerd, geef ik hieronder een filmpje weer van Brother Nathanael. Daarin vertelt hij waarom hij afstand heeft genomen van zijn oorspronkelijk Joodse wortels.

Alle volgende factoren zijn er op gericht om de mensheid van haar juiste evolutionaire pad af te brengen en richting een afgrond te sturen waarin geen (geestelijk) leven meer mogelijk is:

 • een misleidend en tot slaaf makend onderwijs
 • de gehele milieuproblematiek en alle daaruit voortvloeiende ecologische rampen
 • het genetische geklooi met mens, dier en plant
 • de toenemende feminisering van de westerse mannelijkheid (HIER) en vermannelijking van de vrouwelijkheid
 • het robotiseren van de mens door middel van nanotechonlogie
 • chemtrails en klimaatbeheersing
 • de vergiftigende zogenaamde zorg voor de gezondheid
 • de vergiftigende landbouw en voedselproductie
 • de toenemende vergiftiging van ons drinkwater en de lucht die we ademen
 • kunstmatig geschapen oorlogen, conflicten en terrorisme
 • mediamanipulatie om bovenstaande in stand te kunnen houden
 • en alle andere niet benoemde mensheid bedreigende factoren

Wereldse oriëntatie
De geopolitieke wereld en de daaruit voortkomende maatschappelijke ordening, is voor in een lichaam geïncarneerde ziel in toenemende mate het oriëntatiepunt geworden om zichzelf in deze totaal veruiterlijkte maatschappij een plek toe te kennen. Tot het begin van de 19e eeuw waren het de geïnstitutionaliseerde religies, die voor de mens deze oriëntatie bepaalden. Met name sinds de opkomst van de rationeel/analytische wetenschap in die 19e eeuw, die in haar gangbare vorm volledig materialistisch is gefundeerd, is het geloof van de geïnstitutionaliseerde dogmatische religies vervangen door het geloof van de wetenschap.

sheldrake quoteDeze heeft alle maatschappelijke gebieden doordrongen. Zowel ook de politiek als de  economie, die in de huidige fascistoïde dictatuur ten nauwste met elkaar verweven zijn. Zij komen samen in de wetenschap van het oorlogvoeren en installeren van een perfecte dictatuur. Echter ook de gefalsificeerde geschiedenis van de mensheid en de plaats van de mens in de verhouding tot de ons omringende kosmos, zijn door deze verziekte materialistische wetenschap bepaald en vormgegeven.

Nationalisme
De mens kan niet alleen op zichzelf bestaan. Hij heeft een gevoel van verbinding met een groter dragend geheel nodig om optimaal te kunnen functioneren en een gevoel van zingeving en betekenisgeving te hebben. Deze behoefte is door de krachten die deze wereld hebben gekaapt, afgeleid en gedegradeerd naar onder andere een vereenzelviging met de natie waarin men geboren is.

Dit werd gekoppeld aan valse sentimenten rond een volkslied en een stuk stof met verschillende kleuren en symbolen. De verbinding met een groter dragend geheel, dat uiteindelijk de mensheid als geheel zal blijken te zijn, is volledig gecorrumpeerd en tot een veruiterlijkt op ontmenselijkende sentimenten gebaseerde illusie geworden. Voor Volk en Vaderland hebben velen de dood gevonden! Heil Hitler, God save the Queen, In America we trust.

Wilhelmus van Nassauwe ben ik, van Duitschen bloed,

den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje ben ik, vrij, onverveerd,

den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

Dit eerste couplet van ‘ons Vaderlandse Volkslied’, zegt natuurlijk al heel veel over het nationale volkskarakter van de ‘soevereine’ Staat der Nederlanden, die al lang niet meer bestaat en eigenlijk ook nooit heeft bestaan. De Spaanse overheersing werd afgewisseld door de Franse overheersing en deze werd weer afgewisseld door de Angelsaksische overheersing onder leiding van het Khazaars ‘joodse’ bankierskartel der Rothschilds, met een kort intermezzo van vijf jaar (1940-1945) van de door datzelfde bankierskartel gefinancierde nazi’s.

Prins Bernhard, schavuit van Oranje, de eerste publieke voorzitter van het WNF. Hij haalt als eerste sponsor SHELL binnen..

Dit zogenaamde volkslied laat natuurlijk al zien hoe de Nederlandse volksmentaliteit is gevormd door een zich voegen naar de wensen van de overheersers. Het lijkt er op dat met het aanleren van het volkslied, iedereen op een subtiele manier tevens een Stockholm-syndroom krijgt aangeleerd. Met voormalig ‘Prins’ Bernhard als één van de grondleggers van de Europese naties ondermijnende Bilderbergconferneties en de daaruit ontstane op nazistische wortels gefundeeerde Europese Unie, mag dat specifieke Duitse bloed wel heel kritisch bekeken worden.

Zeker wanneer men daar de Stadhoudersbrief (HIER) van hem aan Hitler bij in beschouwing neemt. Tevens is het bizar om te vernemen dat zonder de hulp van de Nederlandse politie (HIER) in WOII, nooit zo’n groot aantal Joden op transport zou zijn gesteld. Dus het zogenaamde nationalisme is een wassen neus, zeker in Nederland! In feite geldt dit voor iedere in de 20ste eeuw ontstane natiestaat! Nederland als soevereine staat bestaat niet en heeft nooit bestaan..Net zoals ieder andere nationale staat, door kunstmatig getrokken grenzen tussen volkeren, niet bestaat en nooit heeft bestaan.

Het is allemaal deel van het illusionaire sociale beïnvloedingsprogramma om de mensheid in een toenemend aantal subgroepen op te delen en op basis van nationaliteit, etniciteit, ras, geloof, sekse en ideologische overtuiging. Daarmee te verdelen en tegen elkaar uit te spelen. Het is de basis van het sinds de 19e eeuw ontstane geopolitieke Grote Spel op het wereldschaakbord. We zouden het de balkanisering van de mensheid kunnen noemen. Dit Grote Spel moet natuurlijk uiteindelijk voor de elite en de haar inspirerende satanische krachten een grandioos eind en een grote finale hebben.

Niet geleerde morele lessen leiden tot de meest wrede finale
Die finale houdt in dat men het maximum aantal zielen en de in hen aanwezige geestelijke scheppingskrachten wil gaan oogsten, om daarmee hun verdere veroveringstocht van het universum vorm te kunnen geven. De eerste twee wereldoorlogen waren een oefening in het zoveel mogelijk zielen en op een zo wreed mogelijke manier naar het hiernamaals te transporteren. De westerse en ook Sovjet-Russische propaganda heeft de schuld daarvoor voornamelijk bij de Duitsers neergelegd.

Wanneer je echter kijkt naar de hieronder weergegeven film Hellstorm, zal blijken hoe smerig die westerse- en Sovjetpropaganda is en welke ongelooflijke oorlogsmisdaden de zogenaamde westerse en sovjetcommunistische ‘bevrijders van het nazistische juk’ hebben gepleegd ten aanzien van het Duitse volk. Je zult in deze film op een onthutsende manier zien, hoe zowel de westers geallieerden als de communisten hebben bijgedragen aan een exponentiële vermeerdering van het kwaad in deze wereld.

Persoonlijke ervaringen
Zodra ik met anderen over WOII spreek, word ik telkens overvallen door diepe en vooral heftige emoties. Deze hebben klaarblijkelijk met eigen ervaringen uit die tijd te maken. Aangezien ik in reïncarnatie geloof, acht ik het dus heel wel mogelijk dat ik in die tijd heb geleefd en daarna opnieuw ben geboren. Dit gegeven werd ondersteund door heel specifieke en concrete ervaringen. In mijn artikel over de inhoudsloze 4 en 5 meiherdenkingen (HIER) heb ik aangegeven hoe ik na mijn terugkeer uit India op een diep emotioneel niveau geraakt werd door de inhoudsloze jaarlijks herhaalde 4 en 5 meirituelen. Te meer daar ik zag dat de werkelijk morele lessen van de toen plaatsvindende enorme slachtpartijen en vergroting van het menselijk lijden niet zijn geleerd.

5-mei-bevrijdingsfestivals-iPoneHet slachten en offeren is na WOII op steeds intensere manier doorgegaan. Ik worstelde in mijzelf met mijn emotionele reacties en trachtte ze te plaatsen. Op een gegeven moment kreeg ik een aantal jaren geleden zomaar ineens een beeld in mijn geest van een concentratiekamp. In dat beeld zag ik een groep mensen, vrouwen en kinderen, tussen een prikkeldraadhek en barakken lopen en zij sloegen een hoek in dat hek om. Dit beeld raakte mij diep en ik had het gevoel dit zelf ervaren te hebben.

Een aantal jaren daarna zag ik in een filmpje op youtube over WOII exact hetzelfde beeld voor mijn ogen verschijnen. Ik herkende het meteen en was daardoor totaal van slag. Daarvoor was ik al eens in het concentratiekamp Dachau bij München geweest. Het beeldmateriaal dat ik daar zag raakte mij ook heel diep. Ik ga er dus vanuit dat ik uit eigen ervaring de verschrikkingen van WOII beleefd heb. De opvoeding en scholing in mijn huidige leven hebben mij echter geïndoctrineerd met het propagandabeeld dat de Duitsers de duivelse afgezanten waren. Net zoals ze dat daarna hebben gedaan met de Afghanen, Irakezen, Libiërs en de moslims in het algemeen.

Zijn we op weg naar een Europa waar een centraal Intelligence Agency de leiding zal krijgen en zal gaan aanwijzen wie dagelijks tot 'Grote Boze Wolf' wordt gedegradeerd..? Waar doet ons dat aan denken..?

Ik heb echter altijd al het gevoel gehad dat dit beeld niet klopte. Het vergt dus het nodige voortschrijdende inzicht om uiteindelijk de waarheid te vinden, zoals die in de film Hellstorm is weergegeven. Voor mensen die nog geloven in de mediapropaganda moet dit een te hoge horde zijn om te nemen en een levensontwrichtende schok zijn, daar het eigen vertrouwde wereldbeeld volkomen onderuit geschoffeld wordt en al het vertrouwde en zekere wordt weggevaagd. Zelf ben ik al sinds begin jaren ´80 vertrouwd met dit soort informatie en heb er steeds meer in kunnen groeien.

Het door beide wereldoorlogen ontstane kwaad heeft zich na afloop van WOII alleen nog maar verder kunnen vermeerderen, door alle sociaal-maatschappelijke structuren in deze wereld tot in hun essentie als voertuig voor dat kwaad te maken. Deze zijn er op gericht om de mens steeds meer van zijn geestelijke oorsprong te vervreemden en hem uiteindelijk daar volledig van af te scheiden. De grote finale zal dan ook een derde wereldoorlog inhouden, waarin men de depopulatie van de aarde tot een maximum zal willen opvoeren.

De wapens en destructieve technologie om dat mogelijk te maken zijn nu ruimschoots voorhanden. Het feit dat het grootste deel der mensheid nog steeds niet wil zien hoe zij in hun hart en ziel tot een voertuig voor het ontstaan van die Derde Wereldoorlog worden gemaakt, zal voor hen uiteindelijk de manifestatie ervan tot een bijzonder pijnlijk confronterende spiegel moeten dienen.

keep-calm-flower-powerSurrogaat spiritualiteit
Sinds het begin van de 20ste eeuw heeft zich een nieuw soort geestelijke stroming ontwikkeld, die vanaf de jaren ’80 van die eeuw tot een door velen aangehangen nieuwe religie is geworden. De geopolitieke explosie van de wereld die wij kennen, getriggerd door een ineenstorting van de wereldeconomie zal leiden tot het verwezenlijken van de satanisch natte droom. Deze natte droom van de machthebbende wereldelite, is de door hen al decennia en in de laatste jaren steeds openlijker aangekondigde Nieuwe Wereld Orde.

Deze is in feite helemaal niet nieuw, maar de ultieme vervulling van de droom van vele wereldimperia, zoals de Romeinse en de voortzetting daarvan in de Pax Britannica, de daaruit ontstane Pax Americana en de nu zich ontwikkelende Pax Judeïca. De laatste zal niet alleen het economisch leven en de geopolitieke controle over de wereld omvatten, maar tevens het geestelijk leven van de mens onderhevig maken aan dictatoriale krachten die niet van deze wereld zijn. Het zijn geen menselijke krachten, daar menselijkheid nog altijd een bepaalde mate van gewetensvolheid in zich draagt.

Het is het ge-weten dat de mens tot mens maakt en voortvloeit uit een hartsverbinding met de bron van het eigen zijn. De genocides op vele volkeren in het kader van het kolonialisme, zoals de inheemse volkeren in Noord- en Zuid-Amerika en op andere continenten, was al een eerste stap in de depopulatie-agenda van de machthebbers op deze planeet. Het ultieme kwaad dat met WOI, de bolsjewistische revolutie en WOII in de wereld is gebracht kent geen grenzen. Daarom is het voor ons nu van belang om er die grens wel aan te geven!

Hel op aarde
De satanische krachten die met name in de 20ste eeuw in steeds sterkere mate in de wereld zijn losgelaten, opgeroepen door grootschalige satanische bloedrituelen, hebben alleen vernietiging, chaos en controle als doel. Het impliceert de weg naar de hel. Het is de hel die op aarde is neergedaald en wij hebben er zelf onbewust aan bijgedragen.

“We are each our own devil, and we make this world our hell.”

‘We zijn allen onze eigen duivel, en maken deze wereld tot een hel’

Oscar Wilde

* * *

“Maybe this world is another planet’s hell.”

‘Misschien is deze wereld de hel van een andere planeet’

Aldous Huxley

* * *

“The hottest places in hell are reserved for those who, in times of great moral crisis, maintain their neutrality.”

‘De heetste plekken in de hel, zijn gereserveerd voor hen,
die in tijden van grote morele crisis, hun neutraliteit behouden’.

Dante Alighieri

* * *

“The path to paradise begins in hell.”

‘Het pad naar het paradijs, begint in de hel’

Dante Alighieri

* * *

“What is hell? Hell is oneself.
Hell is alone, the other figures in it
merely projections. There is nothing to escape from
And nothing to escape to.
One is always alone.”

‘Wat is de hel? De hel zijn wijzelf.
De hel staat los, de andere figuren erin, zijn slechts projecties.
Er is niets om uit te ontsnappen, noch naar toe te vluchten.
Je bent altijd alleen.’

T.S. Eliot

 

Illusionaire hemelbeloften
Terwijl het vuur van de aardse hel steeds heter wordt, is er een toenemende invloed van spirituele stromingen die hun misleidende verkoeling bieden aan hen die op zoek zijn naar een vlucht uit deze harde aardse realiteit. Kortom, zij bieden een misleiding die uiteindelijk alleen maar nog meer verwarring en chaos schept. De hel dus nog heter maakt. Met name doordat zij mensen niet in hun eigen individuele kracht helpen plaatsen, zoals de gangbare religies dat ook niet hebben gedaan. Zij zijn er op gericht om weer nieuwe schaapskuddes te scheppen, die nieuwe (gechannelde) leiders volgen.

Eén van die uit de Theosofische beweging voortkomende gechannelde leiders is de Maitreya (HIER). Een door Benjamin Creme sinds begin jaren ’80 gepropageerde geestelijke entititeit, die zich in een lichamelijke vorm zou hebben gehuld om de mensheid een nieuwe lering voor de toekomst te brengen. Hij zou de belichaming zijn van de in alle wereldgodsdiensten verwachtte heilbrenger. Voor de Christenen de wedergekomen Christus, voor de Boeddhisten de Maitreya, voor de Hindoes de Krishna, voor de moslims de Imam Mahdi en voor de Joden de Messias.

In feite is de naam Maitreya een door satanische krachten gekaapte naam, die ontleend is aan het Boeddhisme. Die naam heeft betrekking op de volgende leraar binnen dat Boeddhisme, die nu zijn incarnatie voorbereidt waarin hij het Boeddhaschap zal ontvangen. Dit zal echter pas halverwege het vierde millennium zijn. De Maitreya-boodschap van de theosofen en de daaruit voorkomende New Age-leringen van Benjamin Creme zijn bedoeld om de gelovigen van alle wereldgodsdiensten te misleiden en zich te verenigen achter de ultieme misleider, de Antichrist.

bombing syrieDeze zal op het moment dat de geestelijke nood het hoogst is, de misleidend nabije redding bieden. Willen wij ons laten misleiden? Dat is de grote vraag! De huidige wereldgebeurtenissen lijken die ultieme misleiding op een niet mis te verstane manier voor te bereiden. Op alle fronten vindt er momenteel een escalatie plaats:

 • De escalatie in Syrië na de Amerikaanse zogenaamde niet bedoelde aanval op het Syrische leger
 • De escalatie in het conflict tussen Noord- en Zuid-Korea
 • De escalatie in de Zuid-Chinese Zee tussen China, Amerika en haar Aziatische vazallen
 • De escalatie in de Oekraïne tussen de Noord Atlantische Vernietiging Organisatie en Rusland
 • De escalatie tussen de Khazaars Joods Zionistische staat Israël en de Palestijnen
 • De escalatie van conflicten en oorlogen in Afrika
 • De escalatie tussen bevolkingen en regeringen in Zuid-Amerika

Wanneer men naar bovenstaande lijst kijkt, dan kan men niet anders concluderen dat er overal oorlog is en dat de WOIII al lang is begonnen. Zeker ook wanneer men ziet welke landen momenteel bij de oorlog in Syrië betrokken zijn en waarvan velen daarvoor al betrokken waren bij de oorlogen in Afghanistan, Irak, Libië en straks misschien tegen Iran, Rusland en China:

 • Landen die de Syrische regering steunen:

Rusland

Iran

Hezbollah

Venezuela

Noord Korea (DPRK)

Algerije

Irak

Libanon

Belarus

China

 • Landen die de Syrische ‘oppositie’ steunen:

Verenigde Staten

Israël

Frankrijk

Engeland

Alle andere Europese NAVO-landen

Turkije

Arabische Liga

Qatar

Jordanië

Saudi Arabië

Australië

Bedrijven uit diverse landen betrokken bij wapenhandel en andere militaire hardware. Is dit geen beeld van een al volop in gang zijnde WOIII?
Kijk naar de NWO tiijdslijn HIER

Wat ga jij er aan doe om die derde wereldoorlog in jezelf te stoppen?

Wat ga jij doen om het lijden in de wereld te helpen verminderen?

Audiospeler

00:00
00:00

Ach gij Mens, God, Godin en Ster,
Gij zijt nabij maar ook zo ver,
Uw zuiver licht straalt overal,
Uw zielenkracht zo puur als ‘t heelal,

Gij was verloren en zonder thuis,
Geloof is heen er was geen kruis,
Bij ’t valse geroep van de dertiende maan,
Zijn uwe naasten verloren gegaan,

Moest een ieder dan zo nietig zijn,
Zoveel lijden en zoveel pijn,
Een nieuwe tijd zal ons het leren,
Waarin de soort het mag proberen,

De grote soort uit vroeger dagen,
Om al wat u bent te belagen,
Ach Gij Mens, t’ is Uw gevecht,
Maar zijt gerust het wordt beslecht,

Gij heeft zoveel licht gekregen,
Gij verlicht de duistere wegen,
Ook zult gij strijden met open vizier,
Met puurheid verslaat gij dit hongerig dier,

We zullen dicht bij ons zelf staan,
Het beest gebieden zijnsweeg’s te gaan,
Gij zult hem verjagen die helse termiet,
Rap zult gij herstellen van pijn en verdriet,

Echt mooie Mens, God en Godin,
Gij ziet straks het einde en ook het begin..!!

Willem van Prooijen

 

 

Vredesgroet,

Arend Zeevat

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

MUST SEE VIDEO: TRUTH REGARDING SYRIA – NOT CIVIL WAR, BUT US INVASION

Balkanization - Weapon of Mass Destruction

Published on 14 Sep 2016

US Peace Council Representatives CONFRONT a hostile American press after visiting Syria, and learning that the American people are being lied to, grossly lied to.

View original post

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Israeli fighter jet crash-lands after Gaza Strip bombing run —

An Israeli fighter jet pilot has died after his plane crash-landed while returning from a bombing raid on the besieged Gaza Strip. The warplane caught fire on Wednesday while approaching the landing strip located at the Ramon air base in the Negav desert. from Press TV: The aircraft’s navigator was able to eject with only minor injuries moments […]

via Israeli fighter jet crash-lands after Gaza Strip bombing run —

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

US “Covert Attacks”On Syria And Russia Begin —

US Covert strikes on Assad back on table – to prevent ‘The Fall of Aleppo’/ US Considers Military Strikes Against Assad’s Troops/ Foreign-backed “Rebels” shell Aleppo University/ Russian Embassy In Damascus Hit By Mortar From Terrorists/ Things Are Happening At An Alarming Pace in Syria: “Putin Gears Up For War”/ Things Are Going From Bad to Worse – Iraqi […]

via US “Covert Attacks”On Syria And Russia Begin —

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

VS en de NAVO dwingen Europa een oorlog in met Rusland

NAVO
Share

VS en de NAVO dwingen Europa een oorlog in met Rusland. De westerse militaire alliantie streeft vanaf haar oprichting onder de voogdij van de Verenigde Staten naar uitbreiding en schaalvergroting.

Jaren vijftig

In de jaren vijftig van vorige eeuw kreeg West-Duitsland de toestemming om de Bundeswehr op te richten die later een vast bestanddeel moest worden van de NAVO-strijdmacht.  De Sovjet-Unie die ongerust was over de nieuwe militaire mogelijkheden en bedreiging van de NAVO  besliste in 1955 om, een jaar na de toetreding van Duitsland tot het Westers bondgenootschap, het Warschaupact als tegenhanger op het schaakbord te zetten.

Tweede wereldoorlog

Na de tweede wereldoorlog ontstond er onder de elite en de gevestigde politici van West-Europa angst en paniek bij het mogelijke idee dat de communisten in hun landen aan de macht zouden komen. Daarom plaatsten ze zich in hun streven voor machtsbehoud in 1949 definitief onder Amerikaanse paraplu.

Terloops moet men vaststellen dat de NAVO en het Warschaupact organisaties waren in tegenspraak met het VN-Handvest, omdat lidstaten hun soevereiniteit verloren, ze hun troepen onder het commando van de VS en USSR plaatsten.

VS dominantie

Na de implosie van de Sovjet-Unie en ontbinding van het Warschaupact, bleef de VS  die enige supermacht die de NAVO-lidstaten gebruikt om haar imperiale politiek op te dringen. In 1998 misbruikte Clinton de NAVO voor zijn eerste oorlog, zonder VN-mandaat, tegen het miserabele zwakke Servië, dat haar niet geprovoceerd had. Er was sinds 11 september 2001 en het verdwijnen van de Sovjet-Unie geen enkel land meer in staat om te rivaliseren met het VS-imperium en nog minder met de NAVO, die normaal gezien had moeten verdwijnen maar in stand was gehouden als nuttig militair instrument voor de strategie van Washington.

Gladio

De NAVO onder Amerikaanse militaire leiding aarzelde niet om Gladio te gebruiken om staatsgrepen te bewerkstelligen, moordaanslagen te plegen tegen communistische en progressieve leiders. De lidstaten werden verplicht om als papegaaien het VS-discours na te praten. De VS proclameerde zich tot imperator en waakte erover dat haar NAVO-vazallen in de pas liepen, hiervoor konden ze op de hulp rekenen van de westerse politieke elite inclusief de sociaaldemocratie.

Als de NAVO een defensieve alliantie zou zijn, dan had ze zich beperkt tot de verdediging van de lidstaten, maar het bondgenootschap heeft bestendig haar interventiezone uitgebreid. De VS installeerde militaire basissen overal ter wereld, en wil nu voor haar Africom in Stuttgart een vestigingsplaats in Afrika vinden.

boosdoener

De NAVO moet onder Amerikaanse leiding het terrein in Oost en Centraal-Europa bezetten. Om dit aanvaardbaar te maken moet men een favorabele politieke context hebben; die creëert men via het aanwakkeren van een anti-Russische hysterie. De media in dienst van NAVO surfen op de anti-Russische golven om het land te diaboliseren. Een Amerikaanse hoge militair in London heeft toegegeven dat het grote westers schema kan leiden tot een wereldconflict – eventueel concreet uitgelokt door Washington zelf – tegen de vijanden Rusland en China die tevens nucleaire mogendheden zijn.

Andrei Klimov, woordvoerder van de Russische Doema omschreef de in Warschau ontworpen NAVO-strategie als het opstapelen van vaten olie en benzine aan de voordeur van het land. “Wat moeten wij doen, wenen en vragen om deze te verwijderen of de nodige brandweermiddelen opstellen om een catastrofe te vermijden?”

Bedreiging

De NAVO rechtvaardigt haar militaire retoriek door te beweren da ze zo een verdere bedreiging wil verhinderen. Oekraïne is het dossier dat steeds weer wordt aangehaald. De lidstaten van de westerse militaire alliantie  geven nu al veel meer uit voor hun bewapening dan Rusland, China en al de andere landen samen. Een dergelijk bewapeningsovergewicht kan alleen maar tot doel hebben de wereld te domineren. De burger moet zich hierbij kritische vragen stellen over de gevaarlijke NAVO-politiek, die het leven van de Europese burgers in het hoogste gevaar brengen. Er is nood aan een werkelijke dialoog, maar die kan alleen maar tot stand komen wanneer men de belangen van Rusland respecteert, al het andere is een zeer gevaarlijke weg naar de afgrond.

bewapening

De uitlatingen van Jens Stoltenberg dat de NAVO geen confrontatie wil met Rusland is niet meer dan holle retoriek, want een provocatie aan de Russische landsgrens kan leiden tot een versie van het Tonkin incident tijdens de Vietnamoorlog, een imaginaire aanval die absoluut moet worden beantwoord.  Zo wordt de anti-Russische en anti-Chinese buitenlandse politieke strategie een leidraad voor militair ontwikkelingen. De NAVO-vazallen worden verzocht troepen ter beschikking te stellen voor  militaire interventies, ze coördineren nu reeds de oorlog in Syrië sinds het instellen van het Allied Land Command in Izmir om de belangen van hun VS-grootmeester te verdedigen. De NAVO is vandaag actief aanwezig in vele oorlogen en interne conflicten. Op dit ogenblik gaat het om een dubbele strategie van de NAVO: de Middellandse Zee en het Midden-Oosten controleren, en tegelijkertijd Rusland onder militaire druk zetten. Voor de VS komt er dan nog bij de pogingen van Peking tot dominantie in de Zuid-Chinese Zee te bestrijden.

Wapenindustrie

De lidstaten worden dringend verzocht om zich te wapenen voor deelname aan nog meer oorlogen en om hun defensiebegroting naar 2 % van het BIP op te trekken, wat de meeste lidstaten nog niet bereikt hebben. Verder moet hun bewapening beantwoorden aan de NAVO-normen, ze worden op deze manier eigenlijk verzocht deze bij de Amerikaanse wapenindustrie aan te kopen. Bovendien worden de wapenklanten bestendig gesolliciteerd om een financiële bijdrage te leveren voor de ontwikkeling en productie van de wapentechnologie. Hierdoor wil Washington haar NAVO-bondgenoten afhankelijk maken van de Amerikaanse wapenindustrie.

Meer en meer is het herkenbaar dat IS (Daesh) een Amerikaanse schepping is. In Oost Homs kreeg IS met VS-luchtsteun de gelegenheid om methodisch de pijplijn die Syrië met Irak en Iran verbindt te vernietigen. Het is bijgevolg niet moeilijk te begrijpen waarom het Pentagon met de ene hand de IS en C° bestrijdt in sommige conflictzonen terwijl de andere hand wapens en logistieke steun levert in andere conflictgebieden.

Maiden-onlusten

In haar streven om haar geostrategische uitbreiding in Oost en Centraal-Europa te verzekeren aarzelde de VS niet om, met de hulp van NAVO en EU, Oekraïne te destabiliseren. Het Westen financierde krachtdadig de Maidan-onlusten in Kiev en de aanstelling van een regering met neonazi’s.

Het is ook de NAVO die de luchtaanval op Libië coördineerde en de nodige steun verleende voor de instroom van IS strijders. Hetzelfde scenario past ze nu ook toe in Syrië om de val van het Assad regime te bewerkstelligen. Om haar Midden-Oosten strategie een groter draagvlak te geven worden landen uit bepaalde de regio’s van het Midden-Oosten  onrechtstreeks in de westerse militaire alliantie geïntegreerd, Israël, Bahrein, Jordanië, Qatar, Koeweit die allen al een bureau hebben bij de NAVO sinds 2016.

De Russische steun aan het regime van Assad is voor NAVO, EU en de VS een bedreiging voor de veiligheid van de bondgenoten in de Arabische monarchieën en Israël, het is een hinderpaal voor hun militaire en politieke strategie.

spiraal

De NAVO-beslissing van Warschau voor het bestendig stationeren van een troepenmacht en opstellen van een rakettengordel aan de Europese Russische landsgrens is een provocatie. Om de bevolking van de landen niet te krenken wordt deze militaire bezetting goedgepraat als een beschermingsmaatregel tegen een Russische bedreiging die er niet is. Maar iedereen weet dat de uiteindelijke militaire beslissingen in de Amerikaanse presidentiële handen berust.

De overeenkomst van Minsk wordt vooral door Kiev met het stille akkoord van Washington en EU geblokkeerd. In de rand van de NAVO-top verklaarde Porosjenko nogmaals dat van zijn kant men op geen toegevingen moet rekenen. Hij weet maar al te goed dat zijn stoere houding een bijdrage is om de anti-Russische spanning op hoog niveau te houden en de sancties tegen Moskou te handhaven. Het past in de door Washington en C° uitgewerkte strategie voor de provocatieve omsingeling en wurggreep van Rusland.

De NAVO-beslissing om 4 bataljons in Polen en het Balticum te stationeren lokte in Moskou een felle reactie uit. Rusland ziet de NAVO-beslissing als het opbouwen van een militair bruggenhoofd om de politieke druk te verhogen. Moskou ziet het als een terugkeer naar een koude oorlog. Om hun wapenwedloop te stimuleren wil de westerse militaire alliantie een grotere militaire marine aanwezigheid in de Middellandse en Zwarte Zee bewerkstelligen.

De slotverklaring van de NAVO-top demonstreert naar buiten uit haar eensgezindheid voor escalatiespiraal ten opzichte van Moskou, die als de gevaarlijke demon wordt aangewezen. Nochtans zijn de barsten in de eensgezindheid al duidelijk zichtbaar. Niet iedereen is waanzinnig genoeg om te geloven dat Rusland plots de NAVO zou aanvallen. Zelf de gewezen Russische president Gorbatsjov uitte zijn kritiek over de NAVO-strategie, ook hij sprak van een nieuwe koude oorlog. Nochtans is hij verantwoordelijk voor de kapitalistische restauratie en heeft hij ertoe bijgedragen dat de NAVO zijn tentakels kon uitspreiden in Centraal en Oost-Europa.

De Baltische staten nemen de rol van frontlanden op zich voor de VS en NAVO-strategie om zo de Amerikaanse leidersrol in stand te houden. Hiervoor moet het gevaar van de Russische bedreiging verder opgeklopt worden. Zo hopen ze op meer economische, militaire, en politieke steun voor hun miserabele economische situatie van het trans-Atlantisch-bondgenootschaap voor bewezen diensten.

valse veiligheid

Wie gelooft dat men met symbolische pantser- en marineparades voor de Russische huisdeur meer veiligheid schept, vergist zich. De westerse troepenontplooiing is vooral symbolisch, daarover zijn de militaire experts het eens, waardoor men kan concluderen dat het NAVO-hoofdkwartier een Russische inval niet ernstig neemt. De strategische opmarsplannen van de NAVO kan men best vergelijken met de bouw van een stuwdam in de woestijn. Maar om haar leidersrol in het bondgenootschap te behouden heeft Washington het beeld van buitenlandse bedreiging nodig. Die leidersrol moet beletten dat er een hechte band Parijs-Berlijn-Moskou zou komen. De Amerikaanse leidersrol is ook van cruciaal belang voor haar wapenindustrie en de dominantie van de dollar als wereldhandelsmunt.

Voor de globale dominantie van de VS is haar kernwapenprogramma onmisbaar. Dit programma staat in functie van een first strike tegen Rusland en China. Om deze landen te verhinderen om een nucleaire terugslag te voeren is de opstelling van een rakettengordel nodig. Het gebruik van hun afweerscherm is in deze context dus offensief en niet defensief. Het bevordert de first strike optie die NAVO wil behouden. Rusland is van mening dat de ontplooiing van een raketschild in Oost-Europa het evenwicht in het nadeel van Rusland duwt. Dat is ook de analyse van China voor de raketschildprogramma’s van het Pentagon in Azië. Geen ander middel is beter geëigend om de spanningen tussen Rusland – China en NAVO te verscherpen, daarom dringt Washington er bij zijn vazallen aan om de opstelling ervan te versnellen.

Het kernstuk van de Amerikaanse politiek bestaat erin om in alle stilte de verdere Europese integratie te torpederen.

Bronnen:
Pepe Escobar – Why the Pentagon and NATO are blufferig – strategie  Foundation
Klaus Wegrefe – Lernen den totalen Krieg zu führen
Markus Becker – NATO strategie für Osteuropa, Ratlos gegen Rusland
Thierry Meyssan – Le crépuscule de l’Otan
Karl Muller: Gipfel in Warschau dokumentiert, die Warheit meidet und den Krieg vorbereitet
Willy Winner: Der Westen hat zich verzockt – Sputniknews 8.07.2016

Share

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie